foody-mobile-hu-tieu-sa-te-nai-mb-584-635930329173061022 - Thịt Dê Tươi