500-333-nhung-mon-suon-nuong-ngon-tuyet-f42c - Thịt Dê Tươi