Đại lý

Thịt dê tươi chuyên cung sỉ, lẻ cho các Đại lý trên toàn quốc.